Laholms Trädgårdssällskap

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Datum:                                19 oktober 2021
Tid:                                      19.00
Plats:                                   Laholms Vandrarhem (vid Tivolitorget)

Ärenden enligt föredragningslistan

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två personer att jämte mötesordföranden, justera protokollet och vara rösträknare
 5. Godkännande av kallelse och föredragningslista
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av ordförande
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisor och ersättare
 14. Val av valberedning
 15. Inkomna motioner
 16. Information om medlemsavgiften för 2022
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Efter årsmötet blir det ett inspirerande föredrag om belysning i våra trädgårdar med Camilla Carén Palm. Trädgårdssällskapet bjuder på fika. Ta gärna med vinster till årsmötets lotteri.

Vi vill ha din anmälan senast den 15 oktober till Ewa på tfn 0701-748434 eller mejl till:

garden@lts-kamelia.se

E-postadressen hade tyvärr råkat tappa sin .se-svans i vårt månadsblad. Eftersom vår rutin är att bekräfta alla anmälningar som kommer in ber vi dig att kontrollera att du verkligen fått bekräftelse på din anmälan. Om inte ber vi att du anmäler dig igen och tackar för din förståelse!

 

Varmt välkomna önskar styrelsen!

Viktigt meddelande till våra medlemmar!

Vid ändrad e-postadress eller nummer till mobiltelefon ber vi våra medlemmar att meddela Lars Herbertsson som är medlemsansvarig i trädgårdssällskapet. Han nås på mobilnummer 0705 – 63 05 28 eller på epost: garden@lts-kamelia.se
Vi behöver dessa uppgifter för att kunna kommunicera våra medlemmar och snabbt nå ut med viktig information.

Med vår hälsningar!
Styrelsen

Visit Us On FacebookCheck Our Feed