Föreningens syfte

Sällskapets syfte är att under trivsamma former uppmuntra till en ökad trädgårdsglädje. Vi vill värna den stressfria, tillåtande trädgården och tillsammans inspirera varandra och utbyta idéer. I denna anda ska trädgårdslusten utvecklas genom gemensamma aktiviteter, utflykter och föredrag.